Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

Ticaret Hukuku

Her ne kadar teoride hukuk dallarında kolay gibi görünse de, en zorlu uygulama alanlarından biri ticari hukuktur. Özellikle ülkemizde, tüm bu faaliyetler insanlar ve müdahaleler arasındaki kişisel yakınlıktan kaynaklanmaktadır. Genel olarak, uzun yıllar boyunca birlikte çalışan birçok şirkette her konuda bir işbirliği sağlanmış olsa da, haklar hiçbir belgeyle korunmuyor.

Bilgi ve doküman yönetimi alanına önem vermeyen kurumlar nedeniyle, zaman içinde ne kadar köklü olursa olsun şirketler arasındaki ilişkiler parçalanabilir. Bu tür bir taraf yargıya başvurmak istediğinde, şikayetçi taraf için yeterli delil bulmak ve davalıya ait belgelerle kendini savunmak mümkündür.

İş sektöründe faaliyet gösteren şirketler, kişisel yakınlıkları ve uzun süreli çalışmaları nedeniyle yasal olarak faaliyet göstermedikleri takdirde avukatlara işlem yapabilirler. Ayrıca, avukatlardan ayrıntılı bilgi alan bireyler de bu alandaki çalışmalara önem verebilir. Firmaların ilişkilerini belgelere dayandırdığı süreçlerde her iki tarafa da zarar gelmemesi için bu süreçlerin geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ticaret hukuku avukatları, danışmanlık gibi hizmetler sunarak şirketlere hizmet verebilir. Bu işlemden sonra, avukatların kendi işlerinin daha sonraki süreçlerde olabilecek her türlü problemde kolaylaştırılması sağlanacaktır. Böylece sundukları hizmetlerin değeri artacaktır. Tüm şirket ilişkileri kurulmadan önce gerekli tüm işlemler avukat yardımı ile yapılırsa, bu konuda daha avantajlıdır.

Bu süreçlerde avukatlar, şirketlerin her türlü detayının belirlenmesinde aracı olarak hareket edebilirler. İşin doğası, ne kadar sermaye gerektiği, işin yapılması için işin nasıl yapılması gerektiği ve ne gibi özelliklere sahip olacağı. İlk aşama, bu aşamalardan sonra ticari hukukta avukatların iş yaptığı; Kayıtların toplanacağı, ortakların ve temsilcilerin kim olacağı, gelirlerin pay oranının nasıl olacağı ve herhangi bir iflas durumunda ne yapılması gerektiği ile ilgili konular hazırlamak. Bu sayede avukatların gelecekte ticari hukuk çerçevesinde belgelerle karşılaştıkları herhangi bir sorunun geleceğini daha kolay yapmaları mümkün olmaktadır.

Ticaret Hukukunun Temel Kavramları

Her bir işletmenin ilgili birimleri, ticaret hukukunun temel kavramlarına aşina olmalıdır. Bu aşamada önemli olan kavramlar sicil, tüccar, unvan ve işletmedir.

Tüccar: Tüccar, ticareti yapan kişi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, tüccar olma şartını yerine getirmek için, ticaret kanunu temelinde belirli bir iş yapılmalıdır. Bu özelliklerle, her işletme sahibinin bir tüccar olduğunu söylemek mümkün değildir. Gerekli şartnamelerin kanun ve yönetmeliklerle tanımlandığından emin olmak gereklidir.

İşletme: İşletmeyi bir işletme kuruluşu olarak tanımlamak mümkündür. Bununla birlikte, bir firmanın işletme özelliklerini kazanması için belirli gereklilikleri karşılaması gerekir. Para kazanmak ve sürekli bir iş yürütmek amacıyla bir işletme kurmak iş hukuku için yeterlidir. Tüm marketler, berberler veya kasaplar, yönetmeliklerle belirlenen sınırların altında kazanç sağlayan esnaf olarak sınıflandırılmaktadır.

Sicil: Sicil, işletmenin kaydı olarak tanımlanabilir. Uyuşmazlığın önemi ne olursa olsun, kayıtlar dikkatlice kaydedilmelidir. Bir işletme olabilmesi için ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Ticaret odaları bu konuda bakanlıklar ve barolar nezdinde işlem yapabilir.

Ünvan: Her işletmenin kendi adına sahip olması gerekir. Bu isme unvan  denir. Bir işletmenin kendisini diğer işletmelerle farklılaştırması için gerekli olan unvan, işletmenin ticaret sicilinde de işlenir.

Hızlı Mesaj