Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

Borçlar Hukuku

Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca kişi ile borç arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına verilen addır. Borçlu kişiden borçlu veya kurumdan hak alamaması durumunda Borçlar Kanunu'nda, alacaklıya alacağı devlet tarafından verilir. Bu ve benzeri hükümler Borçlar Kanununda açıkça belirtilmiştir.

Borç arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran nedenlere borç kaynakları denir. Borçlar, sözleşmeden, haksız eylemden ve haksız mal ediniminden kaynaklanabilir.

Sözleşmeler
Sözleşme; Her iki tarafın rıza ve beyannamelerine uygun olarak yapılan yasal bir işlemdir. Sözleşmeler, maddi değeri olan borçlardan kaynaklanıyorsa Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilir.

 

Sözleşme Çeşitleri
Taraflar arasındaki sözleşmeler, yasaya aykırı bir hükme tabi olmadıkça, herhangi bir şekilde bağlayıcı değildir. Borçlar Kanunu'nda belirli bir şekilde düzenlenirse, ilgili sözleşme bu forma uygun olmadıkça geçerli olmayacaktır.

 

Sözleşmelerin Konusu
Sözleşmeye taraf olan kişiler herhangi bir sözleşmenin şartlarını kabul etmekte veya sözleşmeyi yapmamakta serbesttir. Sözleşmenin konusu, kurallara, kamu düzenine ve yasanın genel etik kurallarına aykırı olmamalı ve genel yasaya aykırı olmamalıdır.

Hızlı Mesaj