Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

İş Hukuku Davaları

Tüm üretim faaliyetlerini kapsayan çalışma hayatındaki hakların eski haline getirilmesi ve düzenlenmesi için iş kanunu ile gerekli çalışmalar yapılır. İş kanunu ilkeleri hem işçilerin hem de işverenlerin haklarına uygun olarak kabul edilmezse, işçi emeğinin sömürülmesi ortaya çıkar. İş kanunu kapsamındaki davalardan bazıları aşağıdaki gibidir.

İşçi hizmet  tespiti

İşçi maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı

İş kazalarından sonra tazminat

Yurtdışı borçlanma ve çalışmanın belirlenmesi

İşe İade

 

Maaş Alacağı Davası

Çalışanın açıklayabilmesi için işçiye ve işverene ödenecek tutarın sözlü veya yazılı olarak belirlenmesi gerekir. Bu ücret kanunda belirtilen sürelerde ödenmezse, çalışanlar alacaklarını tahsil etmek için dava açabilirler.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası

İşveren herhangi bir nedenle işçiyi işten çıkarırsa veya işçinin bu nedenlerden dolayı işi bırakması durumunda, işçi tarafından kıdem tazminatını almak ve iş kanunu çerçevesinde tazminat bildirmek için dava açılabilir. Dava sonucunda kişiye hak ettiği bedeli ödenir. Bu noktada iş sözleşmesinin hangi nedenlerle feshedildiğinin belirlenmesi ve ispatı öenm taşımaktadır.

 

İşe iade davası

İşveren bir işçiyi çıkardıktan sonra, işçinin iadesi için dava açabilir. Davanın açılması için gerekli görülen şartlar, süresi içerisinde işverenin yasada belirtilen çalışan sayısına sahip olması ve çalışanın bir süre boyunca yanında çalışması gerektiğidir.

İş Kazası Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İnsanlar bir iş kazası sonrası çalışamıyorsa veya çalışanın ölümüyle sonuçlanan vakalar ortaya çıkarsa, bu durumdan mağdur olan çalışanların akrabaları işverenlere dava açabilir. Davanın adı, çalışanın gelir eksikliğinden dolayı desteklenmemesinden kaynaklanmaktadır.

 

İşçi Hizmet Tespit Davası

İşveren, çalışanlara verilen emirlere uygun olarak yürütülen faaliyetlerin resmi kurumlarını bilgilendirmezse, bu durumda iş hukuku davaları açılabilir. Çalışanlar, emekliler, kıdem tazminatları ve diğer alacakların işveren ve işveren arasındaki anlaşmalara dayanarak tahsil edilmesini sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabilirler. İşveren, eksik çalışma süresini bildirmeye karar verirse, servis tespiti için dava açılabilir.

Hızlı Mesaj