Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

Kısa Çalışma Ödeneği ve Covid-19 Salgını

     Kısa Çalışma Ödeneği: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu  EK-2 madde/Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik ve Covid-19 salgını.

     Kısa Çalışma Uygulaması 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu  EK-2 madde de izah edildiği şekliyle; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu bağlamda zorlayıcı sebep olarak Koronavirüs (Covid-19) salgını kabul edilir. Kısa çalışma kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ile genel sağlık sigortası primleri ödenmesi sağlanmaktadır.

     İşyerinde kısa Çalışma Uygulanabilmesi için İşverenin talebinin inceleme sonucu uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlaması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması) gerekir.

     Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları göz önüne alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı şeklindedir. Buna göre hesap edilen kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.  Kısa çalışma ödeneği işçiye haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak her ayın beşinde (5) ödenir. Ödemeler PTT Bank ile yapılmaktadır.  Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

     Dikkat etmekte fayda var ki, İşverenin hatalı bilgi/belge vermesinden dolayı yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan dolayı yapılan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

     Ayrıca İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmamaktadır.

     Son olarak; Kısa çalışma ödeneğinden faydalananların işe girmesi, yaşlılık aylığı alması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde/geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.


 

Hızlı Mesaj