Hemen Arayın: 0(346) 816 1515

İşçiler İçin Vergi İadesi

         30/01/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 89 ile belirlenen şartlar dahilinde işçilere vergi kesintisinin iptali mümkün hale gelmiştir.
         Bahsi geçen kanun maddesindeki düzenleme şöyledir:
         ‘’27/03/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.’’
         Vergi kesintisi için başvuracak kişinin kanun maddesinde belirtildiği şekilde karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile 27/03/2018 tarihinden önce işten anlaşarak ayrılmış olması gerekmektedir.
         Başvurunun verginin kesildiği tarihten en geç beş yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.
         Başvuru hakkı sahiplerinin dava açmamış olmaları ya da açılmış olan davadan feragat etmiş olmaları gerekir.
         Başvurular, istenen bilgi ve belgelerle; elden dilekçe yoluyla, posta yoluyla ya da interaktif vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilir.

Hızlı Mesaj